KOBİ Destek Kredisi Nedir? KOBİ Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Çekpara
Tülay Doğan
08.12.2022
KOBİ Destek Kredisi Nedir? KOBİ Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Ülkemizdeki tüm işletmelerin %99,8’i KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’ler ise istihdamın %76,7’sini oluşturmaktadır. Bu verilerden de açıkça anlaşıldığı üzere KOBİ’ler ülkemiz ekonomisinin en büyük temel taşlarından biridir. Bu nedenle hükümetler, 1990 yılından beri KOSGEB ( Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) aracılığıyla KOBİ’lere finansal destek sağlamaktadır. KOBİ’lerin bu finansal desteklerden nasıl yaralanabileceğini bu yazımızda bulabilirsiniz.

KOBİ Nedir?

Öncelikle, KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) KOSGEB’de nasıl tanımlanıyor sorusunu cevaplandıralım. 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmıştır. KOBİ’ler 3 bölüme ayrılmıştır.

 • Mikro İşletmeler, çalışan sayısı 10 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı 5 milyonu aşmayan işletmeler.

 • Küçük işletmeler, çalışan sayısı 50 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı 50 milyonu aşmayan işletmelerdir.

 • Orta büyüklükteki işletmeler, çalışan sayısı 250’den az ve yıllık satış hasılatı 250 milyonu aşmayan işletmelerdir.

KOBİ’ler, büyük işletmelere kıyasla talep değişikliklerine daha çabuk ayak uydurabilen, düşük yatırım gerektiren, yatırımın belli bir bölgede toplanmasını engelleyen işletmelerdir. Son yıllarda yaşadığımız pandemi süreci de gösterdi ki KOBİ’ler her zaman küresel şirketlere karşı korunması ve desteklenmesi gereken işletmelerdir.

KOBİ’lerin en temel problemleri ise yatırım ve iş geliştirme için finansman kaynağı bulmaktır. Bu aşamada devlet, destek kredileri ile KOBİ’lere destek vermektedir.

KOBİ Destek Kredisi Nedir?

KOSGEB, hem yeni girişim yapacak KOBİ’leri hem de mevcutta işlerine devam eden işletmeleri desteklemektedir. Yeni girişim yapacakların KOSGEB’in geleneksel girişimci programı eğitimlerini tamamlayıp, girişim yapacakları konuyu KOSGEB’e sunmaları gerekiyor. Projeleri kabul görürse, girişimcilere yeni yatırımları için geri ödemesiz destek sağlanıyor.

KOBİ finansman destek kredisi ise, KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları kredilerin faizi/kar payı için desteklenmesidir. Bu faiz/kar paylarının bir kısmı ya da tamamı KOSGEB tarafından karşılanır. Bu ödemeler için Kamu Garanti Fonu (KGF) ‘nun kaynakları kullanılır.

Destek kredisi 3 şekilde kullanılabilinir.

 • İşletme Kredisi
 • Makine-Teçhizat Kredisi
 • Acil Destek Kredisi

Kobi Destek Kredisi Nasıl Alınır?

KOBİ destek kredisi alabilmek için;

 • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif olmak gereklidir. Kayıt işlemi için KOSGEB’in internet sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) e-Hizmetler menüsünden kaydınızı yapabilir ve hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.
 • KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Yine e-Hizmetler menüsünden beyanname formu doldurulmalıdır. KOSGEB uzmanlarının incelemeleri sonucu beyannameniz geçerlilik kazanacaktır.
 • Aşağıda belirtilen işletme türlerinden olmak gereklidir.

  1. Girişimci işletme,
  2. Stratejik öncelikli sektörlerdeki işletmeler,

KOSGEB’in destek verdiği sektörlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru süreci ise şu şekilde ilerlemektedir.

 • Aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine başvuruda bulunulur.
 • İşletme, KOSGEB veri tabanında işletme türüne göre sınıflandırılır.
 • Başvuru, banka tarafından incelendikten sonra uygun bulunursa onaylanır.
 • KOSGEB tarafından işletmenin desteklenebilir olduğuna onay verilir.
 • İşletme kredisini kullanır.


KOBİ Destek Kredisi Şartları Nelerdir?

İşletme kredisinde vade 12 ve 18 aydır. Kullanılabilecek üst limit girişimci işletme için 50 bin TL ve stratejik ve öncelikli işletmeler için üst limit 500 bin TL dir. Makine teçhizat kredilerinde vadeler, 12, 18, 24, 30 ve 36 aydır. Üst limitler işletme kredileri ile aynı tutarda olup işletme isterse kredinin bir kısmını işletme kredisi bir kısmını da makine teçhizat kredisi olarak kullanabilir. Fakat toplamda üst limiti aşamaz.

Acil Destek Kredisi, doğal afet, yangın, terör gibi durumlarda faydalanılabilecek kredidir. İşletmenin valilik ya da kaymakamlıktan alacağı acil destek kredisi konusunu bildiren bir yazıya ihtiyacı vardır. Bu krediye başvuruda bulunmak için tanımlanmış işletme türlerine girme zorunluluğu yoktur. En fazla 36 ay vade ile kredi kullanılabilinir. Üst limit afet komitesi tarafından belirlenir.