Faktoring, işletmelerin yaptıkları satışlar karşılığında aldıkları çeklerin vadesini beklemeden hemen nakde çevirebildikleri bir finansman yöntemidir.

İşletmeler aldıkları çek karşılığında müşterilerine kestikleri satış faturasını Faktoring şirketlerine devreder ve işleri için gerekli nakde hemen kavuşurlar.

Faktoring şirketleri de bankalar gibi BDDK’nın yetkilendirdiği, işletmelere finansman sağlayan finansal kuruluşlardır.

Bankalar işletmelere kredi verirken, Faktoring şirketleri işletmelerin alacaklarını alarak (temlik) bugünkü değerlerini ödeyerek finansman sağlarlar.

Kredi pek çok işletme için ulaşılması zor bir finansman kaynağı iken Faktoring küçük işletmeler için daha kolay ve hızlı bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Faktoring işletmenizin vadeli alacaklarını bugün nakde çevirerek nakit akışını düzeltmenize yardımcı olur.

Vadeli çeklerinizi vadesinden önce cirolayarak bazı ödemelerinizi yapabilirsiniz. Maaş, faturalar veya vergi ödemeleri gibi nakit ödenmesi gereken ödemeler için çeklerinizi Faktoring ile nakde çevirebilirsiniz.

Faktoring işlemi şirketinizin imza yetkilisi ile yapılır. İlk işlemde Faktoring sözleşmesi imzalanarak şirketinize ait belgelerin kopyası alınır.

Banka kredilerinki gibi ipotek vs. gibi bir teminat alınmaz. Müşterilerinizden aldığınız çekler işlemin teminatı yerine geçer.

Müşterinize kestiğiniz faturanızı faktoring şirketine devredip (temlik) karşılığında aldığınız çeki faktoring şirketine cirolayarak alacağınızı nakde çevirebilirsiniz.

Hayır. Faktoring hizmetinden yararlanabilmek için şirket (şahıs firması, limited veya anonim şirket) olmalısınız.